Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
801 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
http://www.zdrowiewciazy.pl
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2015-11-18
Poniżej zamieszczamy, otrzymaną w dniu dzisiejszym, listę wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
...czytaj więcej
2015-11-04
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza w dniach 10-11 grudnia 2015 r. do Warszawy realizatorów programu FreD goes net, na warsztaty superwizyjne.
...czytaj więcej
2015-10-21
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowało portal edukacyjny informujący o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków (w tym tzw. dopalaczy), zawierający przepisy prawa oraz zapoczątkowało prozdrowotną akcję #bezdopalaczy.
...czytaj więcej
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
Serwis KBPN v.20150820-1116