Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
801 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2014-09-02
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 13/2014 z dnia 1 września 2014 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.
...czytaj więcej
2014-10-01
Poniżej zamieszczamy listę wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 24.07.2014 r.
...czytaj więcej
2014-09-17
Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2014 Dyrektora KBPN z dnia 2 lipca 2014 r. informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego dokonano wyboru projektu badawczego, który zostanie sfinansowany ze środków Krajowego Biura w 2014 r.
...czytaj więcej
2014-09-16
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że w dniach 6-8 października odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Wektory Zmian” organizowana przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Biura .
...czytaj więcej
2014-09-15
Fundacja strefaPL zaprasza na kompleksowe szkolenie uzupełniające dla terapeutów pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji osób zawodowo zajmujących się pracą z osobami zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi lub uzależnionymi behawioralnie w zakresie zastosowania metody dialogu motywującego.
...czytaj więcej
W górę
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
Serwis KBPN v.20140318-1253